Doe de postcodecheck

Glasvezel, ook voor u?

Update werkzaamheden augustus 2022

Emmen

Deze warme zomer heeft geen invloed gehad op onze werkzaamheden. Er is de afgelopen periode weer hard gewerkt en we willen u door dit nieuwsbericht een update geven over de stand van zaken per gebied.

EMC-01

In het gebied EMC-01 zijn de graafwerkzaamheden afgerond. Ook de huisaansluitingen zijn inmiddels bijna allemaal gemaakt. Onze aannemer zal nu een “veeg-ronde” inplannen. Deze veeg-ronde is ingepland om te zorgen dat ook huizen die nog niet zijn aangesloten door wat voor reden dan ook, ook aan te sluiten. De huisaansluitingen in dit gebied kunnen dan geactiveerd worden. Dat betekent dat u op moment van activatie, u gebruik kunt maken van onze diensten.

De locatie waar de apparatuur van de providers is komen te staan wordt verder ingericht en in orde gemaakt voor de providers. Voor het eerste gebied EMC-01 zijn nu Multifiber, Trined, Weserve, SNLR, Stipte, Fiber, Youfone, Freedom en RapidXS geïnstalleerd en leverbaar. De overige providers, waaronder KPN en T-Mobile nog niet. Daar moeten nog wat aanpassingen in de locatie voor plaatsvinden en daarna kunnen deze providers hun apparatuur gaan plaatsen. Dit duurt nog 6 tot 10 weken voordat alles gereed is in EMC-01 voor deze providers.

EMN-02

Ook in EMN-02 zijn de graafwerkzaamheden afgerond. Momenteel worden hier de laatste huisaansluitingen gepland, zodat ook dit gebied binnenkort gereed is.

We verwachten ook op korte termijn (september) dat de centrale gereed zal zijn. Hierna kunnen de aansluitingen geactiveerd worden en kunt u gebruik maken van ons netwerk.

NWEER-01

In het gebied Nweer-01 zijn de graafwerkzaamheden grotendeels afgerond. Op korte termijn zullen hier de huisaansluitingen gerealiseerd worden.

NA-01

Hier zijn de graafwerkzaamheden gestart. In september zal hier hard gewerkt worden om zo in oktober de huisaansluitingen te kunnen maken.

De planning

Op de hoofdpagina vindt u de planning voor alle gebieden.